Contestants

 • No.1

  1. Flora Trinh

 • No.2

  2. Katherine Chen

 • No.3

  3. Yasmine Ross

 • No.4

  4. Cindy Wu

 • No.5

  5. Zora Han

 • No.6

  6. Katie Hung

 • No.7

  7. Grace Wu

 • No.8

  8. Carmen Cheung